Skeniranje barkoda prodane karte putem mobilnog uređaja koji ima barkod čitač.