Dostava pošiljke krajnjem korisniku putem mobilnog uređaja. Dostavljač predaje pošiljku krajnjeg korisniku uz praćenje cijelog procesa.