Warehouse Management System kao softversko rješenje koje optimizira skladišne procese danas na tržištu nudi veliki broj tvrtki. Kako bismo vam olakšali proces odabira kvalitetnog WMS-a, popisali smo glavne značajke koje kvalitetno WMS rješenje treba imati. Naravno, sama kvaliteta rješenja i količina značajki nisu jedina bitna stvar prilikom implementacije takvog rješenja, ali su definitivno preduvjet za uspješno funkcioniranje. Temelj popisa ovih značajki je naše dugogodišnje iskustvo rada s velikim brojem klijenata iz različitih industrija u regiji, pomoću kojeg znamo što je kojoj industriji potrebno za poboljšanje njihovih skladišnih operacija.

Za početak, nužne značajke koje svaki WMS mora imati odnose se na osnovne operacije manipuliranja robom, od zaprimanja i ulaska robe, premještaja robe, do komisioniranja, pakiranja i otpremanja same robe iz skladišta. U nastavku bloga detaljno ćemo objasniti svaku od navedenih značajki.

Zaprimanje i ulaz robe

Pravilan ulazak robe u skladište, te njeno smještanje na točno određenu lokaciju, prvi su koraci prilikom optimizacije skladišnog prostora. Naime, nakon što određena roba bude istovarena iz kamiona, te smještena na ulaznu zonu skladišta, istu je potrebno na što “pametniji” način uskladištiti. Sam prijem robe u skladište obavlja se putem ručnih barkod terminala, zajedno uz provjeru ispravnosti ulaznih dokumenata, kako bi se greške u potpunosti eliminirale. U situaciji kad roba koja ulazi u skladište nema barkod, iz WMS sustava mora biti moguće kreirati barkodove i pravilno ju označiti. Tako zaprimljena roba smješta se na točno unaprijed definiranu lokaciju u skladištu, automatizirano od strane sustava, ili definirano od strane korisnika, s obzirom na specifičnost procesa.

Nakon što su artikli smješteni na svojim lokacijama, sljedeća vrsta manipulacije njima je premještaj ili komisioniranje robe i priprema za dostavu.

Premještaj robe

Često se određena vrsta robe mora premjestiti s jedne lokacije na drugu unutar istog skladišta, ili iz jednog skladišta u drugo. Razlozi su razni, a uglavnom se to radi zbog dodatne optimizacije skladišnog prostora. Kako se ta roba ne bi “izgubila”, potrebno ju je pravilno premjestiti, a svaki kvalitetan WMS trebao bi podržavati tu mogućnost.

Skeniranjem artikla, transportne jedinice i polazišne i odredišne lokacije, te samim premještajem robe, u svakom trenutku se zna gdje se roba nalazi, te na kojoj poziciji se nalazila prije premještaja. Dodatna provjera skeniranja odredišne lokacije jamči još veću točnost. Time se smanjuje vrijeme traženja robe po skladištu, a skladišnom radniku ostaje više vremena za ostale zadatke.  Nema više izgubljenih artikala ili uzalud potrošenog vremena na traženje robe po skladištu.

Komisioniranje (eng. picking) robe

Kako bi se određeni artikl pripremio za otpremu prema krajnjem korisniku, skladišni radnik ga mora prikupiti te pripremiti za otpremu. Kvalitetan WMS nudi automatsko kreiranje radnih naloga na dnevnoj razini od strane sustava, te dodjeljivanje na skladišne radnike ovisno o stanju određene robe i postavkama skladišta. Sama logika prikupljanja robe za isporuku, tj. komisioniranje, postavlja se ovisno o posebnim zahtjevima i specifičnostima skladišta, a sustav putem ručnih terminala omogućava navođenje skladišnih radnika od prve lokacije na kojoj se nalazi roba, pa sve do posljednje, a sve s ciljem optimizacije vremena.

Od single pickinga, tj. komisioniranja artikl po artikl, do zbirnog, eng. batch pickinga, znatno možemo utjecati na vrijeme koje skladišni radnik troši na prikupljanje robe unutar skladišta (otprilike 60% produktivnih sati).

Otpremanje robe

Zadnji korak prije izlaska robe iz skladišta podrazumijeva otpremu robe na izlaznu zonu, te pakiranje i pripremu za slanje. Kvalitetan WMS automatski kreira sve potrebne dokumente za otpremu, te u slučaju integriranosti s TMS-om (eng. Transport Management System-om) omogućava i praćenje robe nakon što ona napusti skladište sve do krajnjeg korisnika.

Cilj WMS-a je što je više moguće automatizirati procese i smanjiti papirologiju na najnižu moguću razinu, kako bi se skladište u konačnici ubrzalo.

Gore navedene značajke WMS-a odnose se na osnovne procese manipulacije robom unutar skladišta. Dakako, same po sebi za kvalitetan WMS nisu dovoljne. U nastavku donosimo značajke koje uvelike olakšavaju sam rad u skladištu te produktivnost skladišta ali i tvrtke dižu na višu razinu, te smatramo da bi ih svaki kvalitetan WMS trebao podržavati.

Analitika i izvještavanje

Za svako kvalitetno poslovno odlučivanje potrebno je imati relevantnu analitiku i izvještaje koji čine temelj za donošenje odluka. Svako kvalitetno WMS rješenje ponudit će vam različite izvještaje o temeljnim indikatorima vašeg poslovanja. Neki od značajnih izvještaja odnose se na stanje zaliha, protok robe kroz skladište, statistiku rada zaposlenika, popis slobodnih i zauzetih lokacija, pregled kretanja artikla po LOT broju, pregled sljedivosti…

Također, s obzirom na različitost poslovnih procesa od svog WMS providera trebali biste imati i mogućnost raditi nove custom izvještaje, za posebne potrebe vašeg poslovanja.

Integracije s ERP sustavima

WMS kao softversko rješenje u pravilu je samostalan sustav. Kako bi se postigla potpuna, end-to-end transparentnost poslovanja, WMS se integrira s postojećim ERP rješenjem koje se koristi. Dvosmjerna komunikacija između ERP-a i WMS-a omogućava da nalog za slaganje robe nakon obrade u WMS-u, u ERP vraća točno obrađene količine na skladištu, čime krajnji kupac dobiva dokument uz robu s ispravnim količinama. Na taj način u svakom trenutku je poznato kolike su količine određene robe na zalihama te je li potrebno naručiti novu robu kako bi se izbjegla “out-of-stock” situacija.

Kvalitetan WMS provider omogućit će integraciju sa svim većim ERP sustavima na tržištu, te također omogućiti i custom integraciju s ERP-om koji baš vi koristite.

Upravljanje radnom snagom

Ukupan trošak radne snage u skladištu čini značajan izdatak za poslovanje svakog skladišta. Kako bi se takvi troškovi optimizirali, potrebno je kvalitetno upravljati zaposlenicima uz WMS: od mogućnosti automatskog ili ručnog dodjeljivanja radnih naloga na zaposlenike, do detaljne analitike o radu svakog zaposlenika. Uz “semafor produktivnosti”, moguće je na jednostavan način u skladištu prikazati produktivnost svakog pojedinog radnika s ciljem međusobne motivacije. Za svakog zaposlenika može se prikazati količina složenih radnih naloga, složenih artikala i prosječno vrijeme slaganja naloga, poredano od najproduktivnijeg do najmanje produktivnog zaposlenika, te na taj način bolje pratiti produktivnost.

Serijalizacija i sljedivost

Sljedivost kao zakonska obveza odnosi se označavanje proizvoda putem šarže ili LOT broja artikla, kako bi se mogla pratiti kvaliteta istog proizvoda u cijelom opskrbnom lancu. Unutar WMS-a sljedivost se prati na način da se prati artikl od utrošenih sirovina, do gotovog proizvoda i krajnjeg potrošača. Sljedivost se u sustavu prati automatski, na temelju šarže ili LOT broja svakog artikla za koji je sljedivost potrebna. Na taj način, kvalitetan WMS omogućava da se za svaki artikl zna iz koje sirovine je nastao te kada mu npr. ističe rok trajanja. Ova značajka je vrlo korisna i u slučaju raznih inspekcijskih nadzora jer ćemo u svakom trenutku znati cijeli put robe, od njenog nastanka do krajnjeg korisnika.

Inventure

Inventura, kao zakonski definiran proces koji obuhvaća godišnji popis imovine, obveza i kapitala najčešće se obavlja jednom godišnje. Kvalitetan WMS poboljšava sam proces inventure, skraćuje ga, te ga olakšava skladišnim radnicima. Inventura putem ručnih terminala omogućava da se u potpunosti eliminiraju greške prilikom brojanja zaliha, a mogućnost viškova i manjkova smanji na najnižu moguću razinu. Također, osim godišnje inventure, WMS treba omogućiti i dnevnu inventuru po lokacijama, eng. cycle count, kako bi se cijelo vrijeme provjeravalo stanje određenih lokacija i roba u skladištu.

Zaključak

Osim iznad navedenih značajki, spomenuli bismo još činjenicu da je za implementaciju i održavanje WMS-a vrlo bitan partnerski odnos između pružatelja usluge i klijenta. Dodatno, bitno je da se brzo rješavaju eventualni problemi prilikom korištenja aplikacije, te da je pružatelj usluge dovoljno fleksibilan i spreman djelomično prilagoditi svoju aplikaciju posebnim procesima klijenta.

Sama činjenica postojanja navedenih značajki bez kvalitetne podrške nije dovoljna za uspješno funkcioniranje WMS-a, stoga preporučamo odabir partnera koji je dovoljno fleksibilian i brz prilikom suradnje nakon implementacije.