Uvod

Warehouse Management System kao softversko rješenje koje optimizira skladišne procese danas nudi velik broj tvrtki na tržištu. Kako bismo vam olakšali proces odabira kvalitetnog WMS-a, sastavili smo popis glavnih značajki koje kvalitetno WMS rješenje treba imati. Naravno, sama kvaliteta rješenja i broj značajki nisu jedini važni aspekti prilikom implementacije takvog rješenja, ali su svakako preduvjet za uspješno funkcioniranje. Ovaj popis značajki temelji se na našem dugogodišnjem iskustvu rada s velikim brojem klijenata iz različitih industrija u regiji, što nam omogućuje da znamo što je potrebno kojoj industriji za poboljšanje njihovih skladišnih operacija.

Za početak, nužne značajke koje svaki WMS mora imati odnose se na osnovne operacije manipuliranja robom, od zaprimanja i ulaska robe, premještaja robe, do komisioniranja, pakiranja i otpremanja same robe iz skladišta. U nastavku bloga detaljno ćemo objasniti svaku od navedenih značajki.

Zaprimanje i ulaz robe

Ispravan prijem robe u skladište i smještanje na točno određenu lokaciju predstavljaju prve korake u optimizaciji skladišnog prostora. Naime, nakon što se određena roba istovari iz kamiona i smjesti na ulaznu zonu skladišta, potrebno ju je na što inteligentniji način uskladištiti. Prijem robe u skladište obavlja se putem ručnih barkod terminala, uz provjeru ispravnosti ulaznih dokumenata, kako bi se greške potpuno eliminirale. U situaciji kad roba koja ulazi u skladište nema barkod, iz WMS sustava mora biti moguće kreirati barkodove i pravilno ju označiti. Tako zaprimljena roba smješta se na unaprijed definiranu lokaciju u skladištu, automatizirano od strane sustava ili određeno od strane korisnika, ovisno o specifičnosti procesa.

Kada su artikli smješteni na svojim lokacijama, sljedeći korak u manipulaciji njima je premještaj ili komisioniranje robe te priprema za dostavu.

Premještanje robe

Često je potrebno premjestiti određenu vrstu robe s jedne lokacije na drugu unutar istog skladišta ili između različitih skladišta. Razlozi za to mogu biti brojni, ali uglavnom se radi o dodatnoj optimizaciji skladišnog prostora. Kako bi se osiguralo da roba ne nestane, potrebno ju je pravilno premjestiti, a svaki kvalitetan WMS trebao bi podržavati tu funkcionalnost.

Skeniranjem artikla, transportne jedinice te polazišne i odredišne lokacije, te samim fizičkim premještajem robe, uvijek se zna gdje se roba nalazi i na kojoj poziciji se nalazila prije premještaja. Dodatna provjera skeniranjem odredišne lokacije osigurava još veću točnost. Na taj način smanjujemo vrijeme potrebno za traženje robe u skladištu i omogućujemo skladišnom radniku više vremena za obavljanje drugih zadataka. Nestanak artikala ili nepotrebno trošenje vremena na traženje robe po skladištu više nisu problem.

Komisioniranje (eng. picking) robe

Kako bi se određeni artikl pripremio za otpremu prema krajnjem korisniku, skladišni radnik ga mora prikupiti i pripremiti za otpremu. Kvalitetan WMS omogućuje automatsko kreiranje radnih naloga na dnevnoj razini od strane sustava te dodjeljivanje skladišnim radnicima na temelju stanja određene robe i postavki skladišta. Logika prikupljanja robe za isporuku, odnosno komisioniranje, određuje se prema specifičnim zahtjevima i posebnostima skladišta, a sustav putem ručnih terminala usmjerava skladišne radnike od prve lokacije na kojoj se nalazi roba do posljednje, sve s ciljem optimizacije vremena.

Od pojedinačnog komisioniranja, tj. prikupljanja artikala pojedinačno, do zbirnog komisioniranja (engl. batch picking), značajno možemo utjecati na vrijeme koje skladišni radnik troši na prikupljanje robe unutar skladišta (otprilike 60% produktivnih sati).

Otpremanje robe

Zadnji korak prije izlaska robe iz skladišta podrazumijeva otpremu robe na izlaznu zonu, te pakiranje i pripremu za slanje. Kvalitetan WMS automatski kreira sve potrebne dokumente za otpremu, te u slučaju integriranosti s TMS-om (eng. Transport Management System-om) omogućava i praćenje robe nakon što ona napusti skladište sve do krajnjeg korisnika.

Cilj WMS-a je što je više moguće automatizirati procese i smanjiti papirologiju na najnižu moguću razinu, kako bi se skladište u konačnici ubrzalo.

Gore navedene značajke WMS-a odnose se na osnovne procese manipulacije robom unutar skladišta. Međutim, one same po sebi nisu dovoljne za kvalitetan WMS. U nastavku navodimo dodatne značajke koje znatno olakšavaju rad u skladištu, poboljšavaju produktivnost skladišta te podižu razinu poslovanja tvrtke, a smatramo da ih svaki kvalitetan WMS treba podržavati.

Analitika i izvještavanje

Za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka potrebno je imati relevantne analitike i izvještaje koji služe kao temelj za odlučivanje. Svako kvalitetno WMS rješenje trebalo bi vam ponuditi različite izvještaje o ključnim pokazateljima vašeg poslovanja. Neki od važnih izvještaja uključuju stanje zaliha, protok robe kroz skladište, statistiku rada zaposlenika, popis slobodnih i zauzetih lokacija, pregled kretanja artikala po LOT broju, pregled sljedivosti i slično.

Osim toga, s obzirom na različitost poslovnih procesa, od svog WMS pružatelja usluga trebali biste imati mogućnost kreiranja prilagođenih izvještaja za posebne potrebe vašeg poslovanja.

Integracije s ERP sustavima

WMS kao softversko rješenje u pravilu je samostalan sustav. Kako bi se postigla potpuna, end-to-end transparentnost poslovanja, WMS se integrira s postojećim ERP rješenjem koje se koristi. Dvosmjerna komunikacija između ERP-a i WMS-a omogućuje da se nakon obrade naloga za slaganje robe u WMS-u, u ERP vraćaju točno obrađene količine na skladištu, čime krajnji kupac dobiva dokument uz robu s ispravnim količinama. Na taj način, u svakom trenutku poznato je kolike su količine određene robe na zalihama te je li potrebno naručiti novu robu kako bi se izbjegla “out-of-stock” situacija.

Kvalitetan WMS provider omogućit će integraciju sa svim većim ERP sustavima na tržištu, te također omogućiti i custom integraciju s ERP-om koji baš vi koristite.

Upravljanje radnom snagom

Ukupan trošak radne snage u skladištu čini značajan izdatak za poslovanje svakog skladišta. Kako bi se takvi troškovi optimizirali, potrebno je kvalitetno upravljati zaposlenicima uz WMS: od mogućnosti automatskog ili ručnog dodjeljivanja radnih naloga na zaposlenike, do detaljne analitike o radu svakog zaposlenika. Uz “semafor produktivnosti”, moguće je na jednostavan način u skladištu prikazati produktivnost svakog pojedinog radnika s ciljem međusobne motivacije. Za svakog zaposlenika može se prikazati količina složenih radnih naloga, složenih artikala i prosječno vrijeme slaganja naloga, poredano od najproduktivnijeg do najmanje produktivnog zaposlenika, te na taj način bolje pratiti produktivnost.

Serijalizacija i sljedivost

Sljedivost, kao zakonska obveza, odnosi se na označavanje proizvoda putem serije ili LOT broja artikla kako bi se mogla pratiti kvaliteta istog proizvoda u cijelom lancu opskrbe. Unutar WMS-a, sljedivost se prati tako da se prati artikl od utrošenih sirovina do gotovog proizvoda i krajnjeg potrošača. Sljedivost se u sustavu automatski prati na temelju serije ili LOT broja svakog artikla za koji je sljedivost potrebna. Na taj način, kvalitetan WMS omogućava da se za svaki artikl zna iz kojih sirovina je nastao te, na primjer, kada mu ističe rok trajanja. Ova značajka je vrlo korisna i u slučaju raznih inspekcijskih nadzora jer ćemo u svakom trenutku znati cijeli put robe, od njenog nastanka do krajnjeg korisnika.

Inventure

Inventura, kao zakonski propisan proces koji obuhvaća godišnji popis imovine, obveza i kapitala, obično se provodi jednom godišnje. Kvalitetan WMS poboljšava sam proces inventure, skraćuje ga i olakšava rad skladišnim radnicima. Inventura putem ručnih terminala omogućava potpuno eliminiranje grešaka tijekom brojanja zaliha te smanjenje viškova i manjkova na najnižu moguću razinu. Osim toga, uz godišnju inventuru, WMS bi trebao omogućiti i dnevnu inventuru po lokacijama, poznatu kao eng. cycle count, kako bi se kontinuirano provjeravalo stanje određenih lokacija i roba u skladištu.

Zaključak

Osim iznad navedenih značajki, spomenuli bismo još činjenicu da je za implementaciju i održavanje WMS-a vrlo bitan partnerski odnos između pružatelja usluge i klijenta. Dodatno, bitno je da se brzo rješavaju eventualni problemi prilikom korištenja aplikacije, te da je pružatelj usluge dovoljno fleksibilan i spreman djelomično prilagoditi svoju aplikaciju posebnim procesima klijenta.

Sama činjenica postojanja navedenih značajki bez kvalitetne podrške nije dovoljna za uspješno funkcioniranje WMS-a, stoga preporučamo odabir partnera koji je dovoljno fleksibilian i brz prilikom suradnje i nakon implementacije.