Ako upravljate skladištem u svojoj tvrtki putem Excel tablica, ili još gore, na papiru, te se suočavate s noćnim morama tijekom inventure zbog konstantnih manjkova, pravo je vrijeme da se upoznate s WMS sustavom.

Warehouse management system ili WMS je cjelovito softversko rješenje za automatizirani nadzor i praćenje skladišnih procesa, ili, prema definiciji Gartnera, “softverska aplikacija koja pomaže u upravljanju i izvršavanju procesa u skladištu ili distributivnom centru“. Kvalitetan WMS sustav teži 97% točnosti zaliha te omogućava upravljanje različitim logističkim parametrima: od zaprimanja, premještanja, komisioniranja, pakiranja i otpreme robe, pa sve do pripreme podataka za praćenje isporuke do krajnjeg korisnika. Uz sve to, automatizirani sustav omogućuje detaljnu analitiku putem brojnih izvještaja, poput statistike rada djelatnika, pregleda izlaza artikla, pregleda sljedivosti artikla i sličnih, koji stvaraju temelj za bolje donošenje poslovnih odluka.

Koje su osnovne mogućnosti WMS sustava?

Zamislite uredno skladište bez papira u kojemu je roba kvalitetno sortirana i posložena, automatski zaprimljena ili izdana barkod čitačima, u kojemu nema gužve, izgubljenih artikala i cijelo vrijeme svi u tvrtki, a ne samo djelatnici u skladištu znaju pravo stanje zaliha.

Upravo Sustav upravljanja skladištem (WMS) kao cilj ima postavljeno kontroliranje kretanja artikala kroz skladište. WMS rješenje ima neke karakteristike ERP softvera, ali tehnički je to samostalno rješenje koje se u pravilu integrira i razmjenjuje podatke s postojećim ERP sustavima. Tako u realnom vremenu prodaja, marketing, uprava i drugi odjeli u tvrtki znaju pravo stanje na skladištu, pa je operativno lakše i preciznije dogovarati poslove i raditi dugoročne planove.

Glavne mogućnosti kvalitetnog Warehouse management sustava uključuju:

  • Automatizirano upravljanje skladišnim procesima poput zaprimanja i izdavanja, premještaja i komisioniranja robe, inventure i drugih,
  • Automatsko kreiranje dokumentacije koja se može povezati i uvesti u poslovni softver tvrtke (ERP),
  • Učinkovitije upravljanje ljudskim i skladišnim resursima, optimizacija rada skladišnih zaposlenika i logistike isporuke kroz ubrzavanje protoka robe i smanjenje pogrešaka u radu,
  • Označavanje, zaprimanje i isporuku artikala pomoću barkod terminala i pohranu u informacijsku bazu podataka.

Dakako, današnji suvremeni WMS sustavi mogu i puno više, te su podložni promjenama i individualizaciji, ovisno o posebnim zahtjevima skladišta te ovisno o specifičnosti skladišnih procesa.

Tipovi WMS sustava

WMS se najčešće koristi kao samostalno, cjelovito rješenje pri čemu funkcionira kao odvojena cjelina, a u isto vrijeme se može integrirati s drugim business intelligence rješenjima poput ERP sustava.

Drugi podtip WMS-a je rješenje koje dolazi kao poseban modul ERP rješenja. Najčešća mana takvog pristupa je manjak kompleksnih opcija koje samostalno napravljeni, specijalizirani WMS sustavi posjeduju, te često tvrtke vrlo brzo “prerastu” takvo rješenje.

I dok se manje organizacije i dalje oslanjaju na excel, već od malih i srednjih kompanija pa sve do korporacija neizostavni dio modernog skladišta je WMS kao samostalno rješenje.

Osim što je modularno i skalabilno, samostalno WMS rješenje može se prilagoditi veličini tvrtke i kompleksnosti skladišta te se može integrirati s već postojećim ERP i drugim poslovnim softverima.

Glavni benefiti WMS-a

Automatizacija procesa iza sebe vuče niz dodatnih prednosti koje nisu odmah na prvu uočljive. Kako bismo vam bolje predočili s čime vam sve WMS može pomoći, izdvojili smo glavne prednosti ovakvog cjelovitog rješenja.

1. Optimizacija prostora i smanjenje troškova

WMS je pametan sustav koji bilježi svaku promjenu u skladištu i na osnovu podataka može ponuditi najbolje rješenje za iskorištavanje skladišnog prostora. Analizom kretanja robe po skladištu i skladištenja pojedinih materijala ili artikala u određenom dijelu skladišta može se doći do zaključka gdje u skladištu treba optimalno postaviti robu za najbolju učinkovitost kretanja i robe i skladištara. Na taj način štedi se vrijedan prostor i vrijeme djelatnika potrebno za manipulaciju uskladištenih stvari.

Postoji više područja u kojima je upotrebom WMS-a omogućena ušteda:

  • Bolja iskoristivost prostora – niži troškovi skladištenja po m2,
  • Pravovremena i točna isporuka robe čime se smanjuju viškovi i manjkovi u skladištu,
  • Skraćuje se vrijeme potrebno za obuku djelatnika,
  • Skraćuje se vrijeme pripreme robe i nema „traženja“ po skladištu. Artikli se prikupljaju po unaprijed definiranom redu, što skraćuje put prikupljanja za skladišne zaposlenike.

Sve navedeno dovodi do snižavanja operativnih troškova i bržeg protoka robe. WMS također može usavršiti kretanje robe pomoću standardnih protokola za skladištenje poput Firstin-first-out (FIFO), Last-in-first-out (LIFO) i First-expired-first-out (FEFO).  Koje god prakse skladište koristi, WMS će dodatno automatizirati kretanje koje će biti učinkovitije.

2. Praćenje stanja zaliha

WMS omogućuje veću transparentnost prilikom praćenja stanja svih zaliha. Moguće je u realnom vremenu znati što je i u kojim količinama na stanju. Takva točnost i transparentnost se postižu skeniranjem barkodova artikala, a praćenje lokacije smanjuje izgubljenu i zaboravljenu robu. Kada se ta razina preciznosti integrira s ostalim poslovnim softverima poput ERP-a, cjelokupna kompanija može imati uvid u stanje čime je znatno olakšano poslovanje i donošenje ključnih poslovnih odluka.

3. Poboljšana produktivnost djelatnika

WMS radi na automatizaciji rada skladišta što uključuje i dodjeljivanje zadataka pojedinom skladištaru. Prednost takvog načina rada je detaljno planiranje rada i usmjeravanje radnika bez suvišnih koraka. Automatizacija papirologije i unos informacija putem barkod skeniranja omogućava fokus na osnovne zadatke skladištara bez potrebe za dodatnom papirologijom ili dvostrukom provjerom stanja stvari što sve u konačnici doprinosi brzini upisa i točnosti.

Softversko rješenje osim što bolje iskorištava vrijeme djelatnika, radi i na analizi njihovog rada čime se uvodi i transparentnost u radu svakog pojedinog radnika. To je izuzetno bitno s obzirom na to da je trošak radnika jedan od najvećih troškova skladištenja.

4. Transparentnije i točnije praćenje robe

Predmeti u skladištu mogu se lako pratiti pomoću serijskog broja, serije u kojoj su stigli, čime se zadovoljavaju zakonski propisi po pitanju sljedivosti robe. Pomoću niza oznaka kao što je LOT broj poznato je od kojih je materijala roba napravljena, a uz pomoć serijskog broja točno znamo o kojem se artiklu radi.

Ono što WMS omogućuje je praćenje i povezivanje serije proizvoda ili konkretnog uređaja/predmeta/komada robe s nadolazećom narudžbom ili izdatnicom, što omogućuje bolje praćenje tijeka robe te doprinosti točnosti planiranja.

5. Poboljšano upravljanje cijelim lancem opskrbe

Sustav upravljanja skladištem svojom automatizacijom utječe na cijeli lanac opskrbe na način da se pojednostavljuje proces skladištenja od ulaza robe preko svih procesa u skladištu do izlaska robe. Točna i brza otpremanja uz eliminaciju nepotrebnih radnji povećat će učinkovitost i smanjiti troškove. S boljim i pouzdanijim procesom od naručivanja do isporuke kroz učinkovito skladište povećat će se pouzdanost prema partnerima i svima će se olakšati poslovanje.

6. Smanjenje operativnih troškova za skladišnu opremu

S obzirom na to da je skladište pomoću WMS sustava visoko automatizirano, smanjuje se opterećenje na radnike i opremu. To dovodi do smanjenja troškova amortizacije, štednje na električnoj energiji, gorivu i drugom potrošnom materijalu.

Gdje se koristi Warehouse management system?

Ako se pitate u kojim industrijama se WMS rješenja najčešće koriste, odgovor nije nužno fokusiran na pojedine industrije nego više na veličinu i kompleksnost skladišta i logistike tvrtke. WMS se koristi u svim oblicima trgovine, kako maloprodaji tako i u veleprodajnim skladištima. Sustav upravljanja skladištem iznimno je koristan u prehrambenoj industriji, proizvodnji elektronike, tekstilnoj, kemijskoj i duhanskoj industriji, kao i kod svih vrsta proizvođača i trgovaca koji upravljaju većim zalihama robe ili rukuju s većim količinama proizvoda.

Potreba za WMS sustavom javlja se kada je skladište preraslo vođenje u excel tablici. Iako se neka manja i srednja poduzeća i dalje oslanjaju na rudimentarno vođenje kroz Office alate, skalabilnost WMS rješenja moglo bi brojnim manjim i srednje velikim skladištima uvelike olakšati rad, donijeti uštede i omogućiti lakšu ekspanziju.

Zaključak

Warehouse management system ima brojne dobrobiti za tvrtke kojima je logistika bitan dio poslovanja. Ono što će vam kvalitetan WMS omogućiti je automatizacija standardnih procesa u skladištu. To u prijevodu znači da će vam svakodnevno poslovanje biti ubrzano i olakšano, te ćete u svakom trenutku znati pravo stanje zaliha u skladištu, što će vam omogućiti bolje donošenje poslovnih odluka. U konačnici, povećanje efikasnosti dovodi do značajnih novčanih ušteda i manje skladišnih glavobolja.

Servis24 WMS kvalitetno je i pouzdano rješenje koje koriste mnogobrojne tvrtke u Hrvatskoj i regiji. Saznajte više o samom proizvodu i javite nam se za više informacija!